ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ได้ต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก จำนวน คน โดยมี พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


งานบริหารทั่วไป