ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุก..วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คนเก่งปงสนุก..วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก
1. เด็กหญิงฐิดาภา ใจชุ่ม
2. เด็กหญิงปริยากร จันทร์คำเครือ
3. เด็กหญิงนภัทร ธรรมลังกา
เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. เด็กชายนภนันท์ วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงศิริภัสสร ใจชนะ
3. เด็กชายณัฐชนน ศรีวงศ์
ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป