ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ได้ดำเนินการจัดการประชุมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป