ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ได้ต้อนรับนางสาววัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลป. เขต 1 และนางพรสวรรค์ เตชะสกุลมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ที่เข้ามาเป็นกรรมการตรวจประเมินข้าราชการครู ที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะได้แก่ นางสาวแพรวพวง โยวะผุย ครู โรงเรียนบ้านปงสนุกเข้ารับการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ ณ ห้องดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป