ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านปงสนุกกำลังจัดทำสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติบริเวณเสาธง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำราชกาลที่ 10 จำนวน 2 ต้น และประดับตกแต่งโคมไฟเพื่อความสวยงาม


งานบริหารทั่วไป