ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ ดำเนินการจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป