ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

คนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในกลุ่มสาระกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. เด็กชายเศรษฐาธนโชติ มาทา
2. เด็กหญิงจิรารักษ์ การดี
เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. เด็กชายปริญญา สมบุญยอด
2. เด็กหญิงอรัญญาณี ใจสีมา
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงอรธิชา ถาเป็นบุญ
2. เด็กหญิงธัญสุดา จำแปง
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. เด็กชายวีรพจน์ วงค์มณี
2. เด็กชายธนกฤต วงค์มณี
3. เด็กหญิงกวินทรา อินทร์หอม
ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. เด็กชายนาถวัฒน์ เต็มเมือง
2. เด็กชายธนดล สีโสดา

เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. เด็กชายพชรพล นิลคง
2. เด็กชายกิตติณัฐ์ ฐิติกรญาณวรุตม์
3. เด็กชายสุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์
ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก


images/stories/620208.3/1.jpgคนเก่งปงสนุก..กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนบ้านปงสนุก ในกลุ่มสาระกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. เด็กชายเศรษฐาธนโชติ มาทา
2. เด็กหญิงจิรารักษ์ การดี
เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. เด็กชายปริญญา สมบุญยอด
2. เด็กหญิงอรัญญาณี ใจสีมา
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. เด็กหญิงอรธิชา ถาเป็นบุญ
2. เด็กหญิงธัญสุดา จำแปง
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. เด็กชายวีรพจน์ วงค์มณี
2. เด็กชายธนกฤต วงค์มณี
3. เด็กหญิงกวินทรา อินทร์หอม
ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. เด็กชายนาถวัฒน์ เต็มเมือง
2. เด็กชายธนดล สีโสดา

เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. เด็กชายพชรพล นิลคง
2. เด็กชายกิตติณัฐ์ ฐิติกรญาณวรุตม์
3. เด็กชายสุทินวัฒน์ จันทรวรเชตต์
ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป