PSN Channel

  • school2-62.jpg

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคิดเลขเร็ว

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ เด็กชายเกียรติวุฒิ คมใน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปางลำปาง 62 ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง