ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเกมส์ 180 IQ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ เด็กชายเกียรติวุฒิ คมใน  เด็กหญิงวารินชนา เคหะลูน ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา และเด็กหญิงเอ็นดู จันทะวัง ที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขันเกมส์ 180 IQ เนื่องในงาน วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


งานบริหารทั่วไป