PSN Channel

  • รับนักเรียน.jpg

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายเมือง 2

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ที่มาประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องดอกพร้าว อาคารครองราชย์ 70 ปี โรงเรียนบ้านปงสนุก