PSN Channel

  • รับนักเรียน.jpg

ไว้อาลัยแด่ ครูจันทร์จิรา ตุลาสืบ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.15 น.นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ร่วมกันไว้อาลัยแด่ ครูจันทร์จิรา ตุลาสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ซึ่งท่านเป็นครูผู้เสียสละทุ่มเทในการสั่งสอนศิษย์จนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างมากมาย อาทิเช่น รางวัลพระราชทานชนะเลิศการอ่านฟังเสียงระดับประเทศ ปี 2559 รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระดับจังหวัดลำปาง ฯลฯ โดยผู้อำนวยการได้ กล่าวคำไว้อาลัย และตัวแทนนักเรียนได้ร้องเพลง เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูจันทร์จิรา ตุลาสืบ ไปสู่สุขคติสัมปรายภพ ด้วยเทอญ