ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ปี 2562

กิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีน ปี 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี 2019 ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีครูมาลีวัลย์ เจริญเจ้าสกุล และ Miss Su man เป็นครูผู้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การเขียนพู่กันจีน การตัดกระดาษอักษรจีน เป็นต้น ณ ห้องแจ่งหัวริน โรงเรียนบ้านปงสนุก


ข่าวจากเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านปงสนุก
งานบริหารทั่วไป