ข้อมูลองค์กร

PSN Channel

ยินดีต้อนรับครูต่างชาติและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน และตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้มอบช่อดอกไม้เพื่อต้อนรับครูต่างชาติใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ Mr.Steve Anuego Racsa จากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะปฏิบัติการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA Teacher Batch 8 Participant) จำนวน 3 คน ซึ่งมาสังเกตและทดลองสอนเป็นระยะเวลา 1 เดือน ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก


งานบริหารทั่วไป