PSN Channel

  • รับนักเรียน.jpg

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐชนน ศรีวงศ์ เด็กหญิงฐิดาภา ใจชุ่ม และเด็กหญิงณภัทธ ธรรมลังกา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง พร้อมทั้งได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันต่อไปในระดับภาค ตามโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สโมสรไลออนส์สากล ภาค310-a1 โดยมีครูมยุรี คงแดง และครูวัชราพร การสูงเนิน เป็นผู้ฝึกซ้อม ทางโรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนในการแข่งขันครั้งต่อไป