PSN Channel

  • รับนักเรียน.jpg

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้งสองรายการ ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้งสองรายการ ในการแข่งขันทักษะภาษาจีน ได้แก่ เด็กหญิงกรรณิกา อินต๊ะมา ร้องเพลงภาษาจีน โดยมีครูมาลีวัลย์ เจริญเจ้าสกุล เป็นผู้ฝึกซ้อม และเด็กชายปภังกร ปิ่มขุนทด การแข่งเล่านิทานภาษาจีน โดยมี Miss Cai Binbing เป็นผู้ฝึกซ้อม ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี