PSN Channel

  • Artboard 112.jpg

การประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มเครือข่ายเมือง 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูวิชาการ และเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว อาคารครองราชย์ 70 ปี โรงเรียนบ้านปงสนุก