PSN Channel

  • Artboard 112.jpg

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 คน ได้แก่ นางณัฐนันท์ คันธรักษ์ และนางสาวนันทกา จ๋าตูมมา โดยมี พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องจันผา อาคารครองราชย์ 70 ปี โรงเรียนบ้านปงสนุก