PSN Channel

  • school2-62.jpg

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 3/2562

 

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู กลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มเครือข่ายเมือง 2 ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก