ข้อมูลองค์กร

accordion menu joomla

PSN Channel

  • มาร์ชปงสนุก2.jpg

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริน โรงเรียนบ้านปงสนุก

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ณ ห้องประชุมแจ่งหัวริ...

อ่านต่อ..

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560

โรงเรียนบ้านปงสนุกได้ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณ...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านปงสนุก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเร...

อ่านต่อ..

เรียนรู้ และเข้าใจ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียนรู้ และเข้าใจ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาสัมพันธ์สื่อ E-Book ความรู้เกี่ยวก...

อ่านต่อ..

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปงสนุก

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ...

อ่านต่อ..

ต้อนรับเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านปงสนุก

ต้อนรับเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓โรงเรียนบ้านปงสนุกวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านป...

อ่านต่อ..

ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปที่มาติดต่องานโรงเรียน ฯ สแกน QR Code ไทยชนะ

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยโรงเรียนบ้านปงสนุกได้กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ...

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์รูปแบบ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256

📢📢ประชาสัมพันธ์รูปแบบ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก ...

อ่านต่อ..

ประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครองนักเรียนในส่วนของการจ่ายเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุก

  โรงเรียนบ้านปงสนุก 📢📢ได้ประกาศมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครองนักเรียนในส่วนของการจ่ายเงิ...

อ่านต่อ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ปรับปรุงห้องน้ำระดับอนุบาล

🛎🛎พลิกโฉมใหม่🛎🛎 โรงเรียนบ้านปงสนุก ยังคงปรับปรุง พัฒนา อย่างต่อเนื่องเพื่อให้โรงเรียน ฯ มีความพร้อ...

อ่านต่อ..

6 แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

  💉🦠💉 6 แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโร...

อ่านต่อ..

การดำเนินงานสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมระหว่างอาคารต่างๆและห้องน้ำนักเรียน ของโรงเรียนบ้านปงสนุก

🏫เสร็จเรียบร้อย สวยงาม แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน การดำเนินงานสร้างหลังคาเมทัลชีทเชื่อมระหว่างอาค...

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านปงสนุก

🌳🌳ประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านปงสนุก🌳🌳โรงเรียนบ้านปงสนุกได้ดำเนินการปรับปรุงภู...

อ่านต่อ..

กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก

📢📢กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสถานที่และภูมิทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้บูรณะปรับปรุงพระพุทธรู...

อ่านต่อ..

การจับฉลากนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2563

การจับฉลากนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในวัน...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันทางวิชาการประจำปี 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (CEFR)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรการวัดระดับความรู้ด้...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตร Spelling Bee (การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ)

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตร Spelling Bee (การแข...

อ่านต่อ..

มอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อยอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรีย...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนบริษัทสร้างการดี

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณคร...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูและนักเรียนดำเนินงานสภานักเรียน

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณคร...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์

วันที่ 9 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให...

อ่านต่อ..

การจับฉลากนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2563

การจับฉลากนักเรียนใหม่เข้าเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในวันที่ 7 มกราคม 25...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ในฐานะประธานคณะกรรมการภาคี 4...

อ่านต่อ..

การประเมินตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านปงสนุก

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางศิรินทร์ทิพย์ อินต๊ะเสาร์ ครูผู้ช่...

อ่านต่อ..

ประชุมชี้แจงการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ในฐานะประธานคณะกรรมการการดำเ...

อ่านต่อ..

สรรพากรจังหวัดลำปางได้ออกหน่วยบริการคำนวณภาษี

สรรพากรจังหวัดลำปางได้ออกหน่วยบริการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเร...

อ่านต่อ..

มาตรการป้องกันโรค COVID-19

มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของโรงเรียนบ้านปงสนุก ยังคงดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ช่วงเช้ามีการ...

อ่านต่อ..

กิจกรรม Big Cleaning

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. โรงเรียนบ้านปงสนุกได้จ้างบริษัทลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย มาทำ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมนั่งสมาธิของนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

กิจกรรมนั่งสมาธิของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเป็นประจำในช่วงภาคเช้า เ...

อ่านต่อ..

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกประจำปีการศึกษา 2563

การเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยเครื่องลงคะแนนแบบใหม่ (อิเล็กทรอนิกส์) ปีการศึกษา 2563 วันที่ 26 กุม...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่...

อ่านต่อ..

การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านป...

อ่านต่อ..

ต้อนรับครูใหม่...หาเสียงสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ คุณครูกรกมล ปาลาส และคุณครูไพล...

อ่านต่อ..

คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านปงสนุกประชุมวางแผนขับเคลื่อนงานโรงเรียน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ..

ต้อนรับคุณครูใหม่ โรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านอรุโณทัย อำเภอ...

อ่านต่อ..

ศึกษาดูงาน MEP โรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร และผู้ช่วยรองฯ หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น MEP ร่วมต้อนรับ ...

อ่านต่อ..

โครงการอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

โครงการอบรมขยายผล เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับประเทศไทย " ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพร...

อ่านต่อ..

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (ทำบุญอาคารใหม่)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสว...

อ่านต่อ..

กิจกรรมการเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นประถม4-6 ณ ค่ายลูก

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนช...

อ่านต่อ..

กิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด-ลูกเสือ โรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านปงสนุก เพื่...

อ่านต่อ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อ่างทอง

คณะครูบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 65 คน ได...

อ่านต่อ..

บัณฑิตน้อยอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

ความสำเร็จขั้นแรก บัณฑิตน้อยอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก ขอแสดงความยินดีกับบั...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการประชุมคณะครู และบุคลากรทางกา...

อ่านต่อ..

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านปงสนุก รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 {gallery}630204.1{/gallery}  ...

อ่านต่อ..

จิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และตั...

อ่านต่อ..

โครงการพี่ปันน้อง โดยเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครูแต่ละสายชั้น เค...

อ่านต่อ..

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ และนางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการ และ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันตรุษจีน (新春快乐) 2020

วันที่ 24 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำน...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาเยาวชน จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรงานเพรชบวรวิทย์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรงานเพรชบวรวิทย์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงบุญญา...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  วันที่ 22 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงวิ...

อ่านต่อ..

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อัจฉริยะปี 5

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ศิลปะ-ดนตรี

  วันที่ 20 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่...

อ่านต่อ..

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร...

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้...

อ่านต่อ..

กล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในสัปดาห์วันครู

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครู นักศึกษาฝึกประส...

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านปงสนุก 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 63

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และรองผู้...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน (ศิลปะ-นาฏศิลป์)

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้เ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

  วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ไ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน (ยุวบรรณารักษ์)

  วันที่ 8 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ไ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน (เรียนรวม)

  วันที่ 6 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ไ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสังคมศึกษา

  วันที่ 6 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ไ...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันแม็กซ์พลอยส์ คอรสเวิร์ดเกม และซูโดกุ

    วันที่ 6 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท...

อ่านต่อ..

ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

  วันที่ 3 มกราคม 2563 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนและคณะครูชั้นอนุบาล 2...

อ่านต่อ..

Happy New Year 2020

  วันที่ 2 มกราคม 2563 นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครูโรงเรีย...

อ่านต่อ..

สวัสดีปีใหม่ 2563 (Happy New Year2020)

  วันที่ 2 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านปงสนุก คณะครูสายชั้นอนุบาล 1-3 แ...

อ่านต่อ..

การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด

  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง อันดับที่ 23 ในการแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียน...

อ่านต่อ..

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69

  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ 6 ในการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนท...

อ่านต่อ..

การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69

    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ 10 ในการแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทนั...

อ่านต่อ..

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ 8 ในการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้นประถมศึกษ...

อ่านต่อ..

การแข่งขันคีตะมวยไทย งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย

    รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน อันดับที่ 18 ในการแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที...

อ่านต่อ..

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย

  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง อันดับที่ 7 ในการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-...

อ่านต่อ..

การแข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69 จ.สุโขทัย

  รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถ...

อ่านต่อ..

Christmas Day

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ค...

อ่านต่อ..

คนเก่ง...ปงสนุก...

  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที...

อ่านต่อ..

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก

      วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ และคณะกรรมการ ได้ประชุม  การแต่งตั้งคณะท...

อ่านต่อ..

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภายในโรงเรียนบ้านปงสนุก

  วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง และนางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยกา...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการการตรวจการจ้างงานก่อสร้างห้องส้วมนักเรียน

    วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการและคณะกรรมการการตรวจการจ้างงานก่อสร้างห...

อ่านต่อ..

โรงเรียนบ้านบ้องตี้ ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านปงสนุก

    โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการ และนางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยการก...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม (ศิลปะ)

    วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรีย...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่1

    เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่น...

อ่านต่อ..

คณะกรรมการผู้ให้ข้อมูลเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

    โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยท่านผู้อำนวยการ ชำนาญ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้าน...

อ่านต่อ..

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

  วันที่ 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย...

อ่านต่อ..

ต้อนรับคุณครูกชกร เนียมท่าเสา

      วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ...

อ่านต่อ..

ต้อนรับคุณครูพรรณี เชื้อคำลือ

  วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน...

อ่านต่อ..

"ปงสนุกเกมส์ 2562"

  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ ชำนาญ แสงจันทร์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรง...

อ่านต่อ..

การประเมิน IQA AWARD ประจำปี 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำป...

อ่านต่อ..

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ คณะครู และลูกเสือโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้วางพวงมาลา เน...

อ่านต่อ..

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

  เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านปงสนุกได้ประชุมผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...

อ่านต่อ..

MEP English Camp 2019

    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางปารณีย์ บุญประคอง และนางพนิดา สุประการ รองผู้อำนวยการ ทั้ง ...

อ่านต่อ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สวดมนต์

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้สวดมนต์ยาว เพื่อจะทำให้อารมณ์ผ...

อ่านต่อ..

ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดเลือกสถานศึกษา (IQA AWARD)

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ และคณะครูหัวหน้าสาย หัวหน้าสาระ วิชาการสายชั้น ประชุม...

อ่านต่อ..

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรง...

อ่านต่อ..

ประชุมแนะแนวการดำเนินงานต่างๆ

  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมฟังคำแนะแนวทา...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเร...

อ่านต่อ..

การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤศจิกายน62

  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก และร...

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่3

    วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.22 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวย...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตกรรมนักเรียน(ภาษาต่างประเทศศิลปะ-ดนตรี)

  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน...

อ่านต่อ..

ต้อนรับคุณครูพิรมณ์ญา ศิริกุล

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรอง...

อ่านต่อ..

ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคร...

อ่านต่อ..

ThaiPBS ประชาสัมพันธ์กิจกรรมถนนเด็กเดิน

  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ชวนเด็กๆ ชาวลำปาง ร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน ThaiPB...

อ่านต่อ..

ต้อนรับคณะครูและผู้ปกครองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.40 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ และรองผู้อำนวยการและคณะครู ต้อนรั...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69 (ภาษาไทย)

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเร...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรโครงงานคณิตศาสตร์

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายชำนาญแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่เด็กห...

อ่านต่อ..

การมอบเหรียญและเกียรติบัตรการแข่งขันเทควันโด

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายชำนาญแสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเหรียญและเกียรติบัตร ให...

อ่านต่อ..

การมอบโล่ห์และเกียรติบัตรการแข่งขันแบดมินตัน

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.20 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเหรียญแล...

อ่านต่อ..

ยินดีต้อนรับคุณครูพีระวัฒน์ ขัดฝั้น

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.15 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้...

อ่านต่อ..

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน

      เริ่มแล้ว!...การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอล และแชร์บอล รอบคัดเลือก ...

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันลอยกระทง

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมวันลอยกระทง (สายชั้นปฐมวัย ) โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้จัดกิจกรรมเด...

อ่านต่อ..

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69(สังคมศึกษา)

      วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายชำนาญ แสงจันทร์ จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเกียรติบัตรใ...

อ่านต่อ..

ต้อนรับคุณครูฐานมญ โอฬารธนพร และคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลงาว

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยรองผู้...

อ่านต่อ..

คณะกรรมการประเมิน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการประเมินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่...

อ่านต่อ..

ประชุมงานกีฬาสีภายในโรงเรียนปี 2562

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30  คณะผู้บริหารและคุณครูหัวหน้าสี ประชุมงานกีฬาสีภายในโรงเร...

อ่านต่อ..

ต้อนรับคุณครูจรินทร์ และ คุณครูสกุลทอง

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำน...

อ่านต่อ..

 

 

 


 

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกาศ เรื่อง กำหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา...

อ่านต่อ..

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างภาษาอังฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างภาษาอังฤษ   ...

อ่านต่อ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   ...

อ่านต่อ..

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COCID-19)

  มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COCID-19)     ...

อ่านต่อ..


งานบริหารทั่วไป

accordion menu joomla
191698
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวมทั้งหมด
79
211
1592
186482
5961
14367
191698
Your IP: 3.235.107.209
2020-08-14 05:35

Facebook Page