คำสั่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก

# เลขที่เอกสาร หัวข้อเอกสาร วันที่ ยอดดาวน์โหลด
1 ที่ ศธ104/2563 ดูแลนักเรียนโครงการเพรชปงสนุก สายชั้นป.5/63 3 ก.ค. 2563 11:45 น. 15
2 ที่ ศธ103/2563 คณะกรรมการเฝ้าระวังแพร่ระบาดของโรคติดต่อCOVID-19 3 ก.ค. 2563 09:49 น. 56
3 ที่ ศธ94/2563 คณะกรรมการการติดตามประเมินผลจัดทำรายงานการควบคุม63 3 ก.ค. 2563 09:33 น. 15
4 ที่ ศธ93/2563 คณะกรรมการคัดกรองผู้เรียนสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 24 มิ.ย. 2563 15:31 น. 155
5 ที่ ศธ85/2563 แต่งตั้งกรรมการนิเทศ ติดตามการเรียนทางไกล 11 มิ.ย. 2563 09:30 น. 92
6 ที่ ศธ81/2563 คณะกรรมการดำเนินการสอบลูกจ้างชั่วคราว บรรณารักษ์ 10 มิ.ย. 2563 13:32 น. 16
7 ที่ ศธ80/2563 คณะกรรมการดำเนินการสอบลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาอังกฤษ 10 มิ.ย. 2563 13:31 น. 11
8 ที่ ศธ78/2563 คณะกรรมการตรวจสอบสภาพการจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน 10 มิ.ย. 2563 13:30 น. 11
9 ที่ ศธ77/2563 แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนปี 63 10 มิ.ย. 2563 13:29 น. 113
10 ที่ ศธ76/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินลูกจ้างชั่วคราว 10 มิ.ย. 2563 13:27 น. 20
11 ที่ ศธ74/2563 ครูและลูกจ้างปฏิบัติราชการระหว่างปิดภาคเรียนพ.ค.63 10 มิ.ย. 2563 13:27 น. 11
12 ที่ ศธ72/2563 แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่สอน ปี 63 10 มิ.ย. 2563 13:25 น. 120
13 ที่ ศธ71/2563 คณะกรรมการคัดเลือกผู้จ้างเหมาประกอบอาหาร อ.1-6 63 10 มิ.ย. 2563 13:24 น. 27
14 ที่ ศธ70/2563 คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนร. ปี63 10 มิ.ย. 2563 13:21 น. 18
15 ที่ ศธ68/2563 คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 10 มิ.ย. 2563 13:18 น. 6
16 ที่ ศธ67/2563 คณะกรรมการดำเนินการสอบลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาอังกฤษ 10 มิ.ย. 2563 13:15 น. 10
17 ที่ ศธ65/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับวุฒิบัตร อ.3 ป.6/62 10 มิ.ย. 2563 13:13 น. 7
18 ที่ ศธ63/2563 คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นป.1 /63 10 มิ.ย. 2563 13:12 น. 13
19 ที่ ศธ62/2563 คณะกรรมการควบคุมห้องสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 10 มิ.ย. 2563 13:09 น. 7
20 ที่ ศธ61/2563 คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการเรียนฟรี15ปี 10 มิ.ย. 2563 13:08 น. 142
21 ที่ ศธ60/2563 ครูลูกจ้างปฏิบัติราชการระหว่างปิดภาคเรียน 10 มิ.ย. 2563 13:07 น. 16
22 ที่ ศธ59/2563 กรรมการคัดกรองผู้เรียนสภานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 10 มิ.ย. 2563 11:42 น. 61
23 ที่ ศธ58/2563 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ป.1 10 มิ.ย. 2563 11:40 น. 11
24 ที่ ศธ57/2563 การตรวจสอบสภาพหนังสือเรียน ปี 62 10 มิ.ย. 2563 11:38 น. 19
25 ที่ ศธ56/2563 คณะกรรมการฝึกซ้อม ควบคุมนร.เข้าร่วมการแข่งขันปี63 10 มิ.ย. 2563 11:37 น. 9