1652 1087 1880 1509 1783 1072 1089 1030 1255 1742 1918 1350 1853 1777 1225 1050 1910 1498 1280 1678 1260 1055 1537 1974 1373 1404 1373 1236 1389 1171 1044 1451 1790 1233 1507 1798 1074 1517 1758 1848 1471 1152 1349 1717 1895 1929 1287 1690 1490 1397 1482 1203 1947 1344 1340 1195 1516 1702 1009 1778 1891 1174 1236 1259 1603 1104 1148 1527 1358 1849 1818 1728 1770 1236 1747 1320 1505 1873 1439 1477 1965 1494 1293 1449 1734 1603 1009 1496 1854 1482 1384 1523 1739 1361 1237 1554 1734 1592 1248 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิลาวัณย์ หอมแก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )
นางทัศวัลย์ โพธิสมพรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นางวิลาวัณย์ หอมแก่นจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
นางวรัชญา แก้วปินตา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )
นางสาวธัญวลัย สุทะคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 )
นางสาวภานุมาศ เคหะลุน
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 )
นางไอย์ศิกา อุดร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 )
นางสาวแพรวพวง โยวะผุย
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 )
นางพรสิริน เกตุวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชานาฏศิลป์ )
นายสันติ อุปละกูล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาศิลปะ )
นายอมตะ ร่มแสง
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาการงานอาชีพ )
นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสุขศึกษา-พลศึกษา )
นางพิรมณ์ญา ศิริกุล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาสังคมศึกษา )
นายอำนาจ โตงาม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูพิเศษสอนวิชาดนตรี )
นายศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูพิเศษสอนวิชาคอมพิวเตอร์/พลศึกษา )
นางสาวจีรวรรณ ปินตาใส
ครู (คศ.1)
( ครูพิเศษสอนวิชาภาษาจีน )
นางสาวอารียา ชานันโท
ครูอัตราจ้าง
( ครูพิเศษภาษาอังกฤษ Mep 6 )