1456 1348 1108 1767 1973 1235 1468 1981 1172 1711 1667 1653 1730 1707 1230 1707 1412 1090 1664 1910 1518 1222 1676 1493 1160 1571 1599 1849 1423 1218 1037 1439 1554 1459 1182 1333 1071 1487 1457 1830 1827 1439 1739 1600 1499 1360 1693 1591 1177 1158 1910 1032 1457 1995 1645 1747 1953 1796 1563 1339 1910 1667 1688 1303 1929 1680 1180 1907 1491 1768 1636 1650 1928 1440 1732 1980 1578 1282 1036 1047 1017 1103 1567 1783 1283 1143 1396 1211 1958 2000 1113 1631 1685 1417 1526 1413 1082 1173 1322 ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก

แสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) นำโดยนางลักขณา เพ็งรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ด้วยความยินดียิ่ง
20231120015334.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015335.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015337.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015338.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015339.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th 20231120015340.jpg - ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ คุณครูศรายุทธ์ ดอนไพรฮวบ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก (ประสิทธิ์บำรุง) ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปงสนุก | https://www.pongsanook.ac.th