1839 1219 1781 1726 1440 1184 1384 1621 1125 1680 1164 1520 1690 1666 1112 1746 1246 1407 1329 1908 1945 1154 1083 1530 1836 1537 1621 1978 1690 1768 1782 1506 1462 1029 1678 1454 1108 1327 1597 1887 1003 1502 1951 1163 1752 1077 1974 1070 1104 1451 1053 1798 1016 1556 1268 1316 1823 1287 1911 1691 1842 1460 1856 1292 1281 1800 1944 1606 1966 1931 1516 1666 1584 1238 1504 1966 1749 1549 1450 1350 1938 1539 1715 1811 1835 1429 1502 1319 1276 1770 1311 1683 1512 1540 1340 1952 1551 1269 1178 แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564

20231127060716(1).jpg - แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20231127060716(2).jpg - แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20231127060716(3).jpg - แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20231127060716(4).jpg - แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 | https://www.pongsanook.ac.th 20231127060716.jpg - แสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก เนื่องในโอกาส ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 | https://www.pongsanook.ac.th