1730 1122 1050 1539 1146 1658 1261 1071 1537 1916 1100 1128 1227 1110 1982 1070 1235 1270 1685 1442 1650 1537 1106 1674 1989 1536 1235 1845 1135 1476 1705 1838 1269 1468 1078 1434 1627 1095 1857 1800 1956 1270 1413 1434 1657 1542 1630 1476 1149 1247 1099 1277 1772 1132 1396 1616 1862 1158 1075 1895 1290 1504 1031 1782 1209 1620 1419 1282 1704 1080 1235 1021 1028 1418 1403 1356 1481 1426 1430 1104 1550 1017 1764 1415 1757 1247 1152 1829 1850 1047 1125 1582 1609 1431 1112 1546 1293 1266 1636 การแสดงพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน "กีฬาสร้างความสุข ร่มสนปงสนุกเกมส์" โรงเรียนบ้านปงสนุก วันที่ 8 ธันวาคม 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

การแสดงพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน "กีฬาสร้างความสุข ร่มสนปงสนุกเกมส์" โรงเรียนบ้านปงสนุก วันที่ 8 ธันวาคม 2566