1858 1342 1892 1258 1429 1581 1638 1125 1821 1896 1732 1238 1905 1241 1836 1008 1409 1945 1375 1794 1858 1853 1021 1074 1192 1689 1653 1425 1622 1757 1283 1356 1054 1961 1328 1648 1025 1699 1048 1234 1855 1923 1549 1661 1187 1830 1717 1312 1580 1475 1107 1729 1117 1121 1453 1943 1196 1629 1488 1564 1185 1631 1104 1443 1656 1753 1596 1399 1643 1137 1059 1500 1282 1681 1260 1202 1116 1710 1138 1934 1933 1550 1722 1271 1344 1829 1392 1275 1107 1392 1803 1068 1515 1328 1408 1907 1046 1150 1417 การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข ร่มสนปงสนุกเกมส์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข ร่มสนปงสนุกเกมส์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566

การแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข ร่มสนปงสนุกเกมส์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566 
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสร้างความสุข “ร่มสนปงสนุกเกมส์ “ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2566 นำทีมนักกีฬาโดยนายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี โดยมี ท่านไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง เคารพในกฎ กติกา และมีน้ำใจนักกีฬา ทำงานเป็นทีม มีคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ และ เพื่อสนับสนุนคัดเลือกและพัฒนานักกีฬาของโรงเรียน ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กรีฑา ระหว่าง จังหวัด และระดับภาค สนับสนุนแนวทางและนโยบายของสมาคมกีฬาจังหวัดลำปาง ณ สนามโรงเรียนบ้านปงสนุก
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pongsanook&set=a.847417920514090
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pongsanook&set=a.847457223843493