1403 1869 1185 1555 1693 1998 1373 1533 1637 1529 1456 1566 1852 1160 1735 1836 1432 1881 1899 1550 1440 1844 1373 1385 1563 1596 1431 1126 1405 1416 1825 1125 1113 1675 1989 1752 1294 1173 1938 1724 1957 1262 1229 1029 1083 1061 1452 1319 1825 1905 1252 1530 1013 1471 1994 1805 1895 1647 1509 1484 1199 1762 1599 1635 1594 1321 1183 1648 1383 1384 1189 1180 1613 1763 1940 1229 1124 1048 1515 1423 1158 1871 1763 1065 1898 1654 1151 1208 1417 1729 1792 1050 1810 1907 1470 1101 1796 1120 1761 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจ้างเหมารถตู้รับ-ส่ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง