1412 1019 1008 1491 1908 1435 1277 1257 1227 1226 1166 1069 1172 1495 1272 1391 1468 1545 1236 1481 1215 1043 1594 1423 1268 1999 1670 1795 1642 1632 1068 1442 1405 1017 1844 1420 1014 1102 1160 1552 1023 1345 1704 1316 1949 1201 1651 1483 1578 1804 1262 1086 1973 1418 1526 1238 1767 1419 1455 1589 1235 1585 1353 1652 1095 1478 1612 1368 1479 1073 1807 1515 1669 1249 1379 1502 1351 1638 1817 1645 1803 1291 1432 1143 1226 1471 1800 1291 1378 1970 1473 1559 1428 1925 1434 1228 1698 1924 1214 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

20240228003911.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20240228004123.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th 20240228004125.jpg - ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนป.6 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการคัดเลือกสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | https://www.pongsanook.ac.th