1963 1514 1408 1202 1907 1329 1380 1379 1736 1828 1003 1670 1447 1957 1998 1277 1852 1508 1123 1363 1116 1073 1201 1627 1140 1870 1185 1269 1247 1460 1645 1266 1311 1044 1254 1470 1251 1846 1021 1286 1790 1490 1152 1429 1517 1304 1178 1667 1203 1424 1724 1465 1205 1894 1226 1539 1761 1412 1158 1319 1837 1766 1984 1289 1567 1252 1978 1805 1389 1795 1020 1333 1374 1869 1585 1897 1145 1935 1241 1057 1587 1312 1798 1348 1625 1406 1632 1474 1500 1305 1040 1283 1836 1079 1114 1929 1372 1275 1389 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

https://www.facebook.com/pongsanook/videos/861749442632013/?locale=th_TH