1131 1295 1899 1963 1150 1915 1782 1844 1605 1441 1915 1379 1708 1851 1936 1783 1480 1177 1313 1606 1601 1537 1409 1688 1584 1439 1430 1722 1294 1965 1352 1251 1102 1175 1950 1654 1111 1224 1800 1917 1385 1088 1296 1862 1820 1739 1089 1905 1243 1860 1493 1576 1144 1685 1061 1134 1873 1356 1376 1496 1218 1781 1320 1414 1782 1545 1600 1105 1560 1163 1360 1029 1453 1555 1771 1085 1179 1889 1297 1102 1737 1296 1075 1431 1117 1628 1689 1846 1149 1345 1370 1667 1256 1471 1006 1310 1392 1490 1852 ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา "เปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำปาง" ณ ห้องประชุม ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา "เปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำปาง" ณ ห้องประชุม ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง

ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา "เปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำปาง"
วันที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายสมโภช จำปาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูระดับปฐมวัย ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษาเปิดบ้านปฐมวัยจังหวัดลำปาง “EF ทักษะสมองสดใส เด็กปฐมวัยลำปาง” โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 โรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชนในระบบจังหวัดลำปาง โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครลำปาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดท้องถิ่นจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และหน่วยงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม ชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง
20240405005021.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005022(1).jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005022.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005023.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005024.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005025.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005027.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005029.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005030.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005031.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005035.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005039.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005045.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005056.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005105.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005109.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005110.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005112.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา 20240405005114.jpg - ร่วมจัดแสดงผลงาน งานมหกรรมการศึกษา