1898 1369 1697 1292 1757 1781 1148 1755 1165 1389 1952 1631 1002 1844 1002 1648 1133 1941 1105 1607 1083 1311 1466 1756 1481 1696 1058 1508 1896 1174 1135 1632 1987 1179 1423 1541 1386 1591 1183 1020 1125 1740 1020 1857 1764 1936 1789 1677 1971 1724 1303 1935 1149 1684 1933 1244 1919 1285 1227 1582 1393 1758 1041 1358 1201 1902 1326 1680 1681 1130 1052 1099 1822 1269 1673 1922 1458 1448 1937 1506 1177 1031 1060 1151 1488 1396 1749 1591 1277 1044 1301 1762 1587 1605 1328 1786 1754 1003 1633 ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ขณะนี้ระบบวัดผลได้เปิดให้ตรวจสอบผลการเรียนทางเว็บไซต์แล้ว ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ตาม Link ด้านล่าง
https://www.pongsanook.ac.th/?p=page-api-check-grade&page_id=129