ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางปารณีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ประชุมร่วมกับผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
20220513065809.jpg - ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220513065810.jpg - ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220513065812.jpg - ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220513065813.jpg - ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220513065815.jpg - ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20220513065817.jpg - ประชุมผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และครูวิชาการสายชั้น เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th