ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์"

โรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความยินดีกับ
-  เด็กหญิงกัญจน์ณิชา ชัยวงค์ปกรณ์ นักเรียนชั้น ป.6/4 ที่ได้รับรางวัล
   ชนะเลิศ เหรียญทอง ชนิดกีฬาลีลาศ Latin American Juvenile II
   ชนะเลิศ เหรียญทอง ชนิดกีฬาลีลาศ Standard Juvenile II
-  เด็กชายปภังกร หน่อแก้ว นักเรียนชั้น ป.6/1 ที่ได้รับรางวัล
   รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ชนิดกีฬาลีลาศ Latin American Juvenile II
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 "พะเยาเกมส์"