ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ตุ่นแก้ว แสงจันทร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ประธานในพิธี นายบรรพ์ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ตุ่นแก้ว แสงจันทร์ อายุ 92 ปี คุณแม่ของผู้อำนวยการชำนาญ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ณ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแสงจันทร์ มา ณ ที่นี้
20220523004718.jpg - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ตุ่นแก้ว แสงจันทร์  | https://www.pongsanook.ac.th 20220523004720.jpg - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ตุ่นแก้ว แสงจันทร์  | https://www.pongsanook.ac.th 20220523004721.jpg - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ตุ่นแก้ว แสงจันทร์  | https://www.pongsanook.ac.th 20220523004722.jpg - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ตุ่นแก้ว แสงจันทร์  | https://www.pongsanook.ac.th 20220523004723.jpg - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ตุ่นแก้ว แสงจันทร์  | https://www.pongsanook.ac.th 20220523004724.jpg - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจ คุณแม่ตุ่นแก้ว แสงจันทร์  | https://www.pongsanook.ac.th