มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2566 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดย นายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ 
ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศที่นำส่งมากที่สุด คือ ป.1/3
2.รางวัลชนะเลิศ ระดับสายชั้นอนุบาล 2 คือ อนุบาล 2/6
3.รางวัลชนะเลิศ ระดับสายชั้นอนุบาล 3 คือ อนุบาล 3/1
4.รางวัลชนะเลิศ ระดับสายชั้นป.1 คือ ป.1/3
5.รางวัลชนะเลิศ ระดับสายชั้นป.2 คือ ป.2/2
6.รางวัลชนะเลิศ ระดับสายชั้นป.3 คือ ป.3/6
7.รางวัลชนะเลิศ ระดับสายชั้นป.4 คือ ป.4/6
8. รางวัลชนะเลิศ ระดับสายชั้นป.5 คือ ป.5/1
9.รางวัลชนะเลิศ ระดับสายชั้นป.6 คือ ป.6/1
20230323003219.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003221.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003222.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003223.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003224.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003225.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003227.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003228.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003230.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230323003231.jpg - มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ห้องที่ได้นำส่งขยะรีไซเคิลมาที่ธนาคารขยะ ในปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th