ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566

แจ้งรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนบ้านปงสนุก ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ผู้ปกครองสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ใช้ในการติดต่อสื่อสารจากคุณครูประจำชั้นต่อไป ดูรายชื่อ คลิกลิ้ง https://drive.google.com/.../1yOx4iV-Vuo3zfSFHlclGt1Y...