1510 1272 1765 1214 1558 1216 1046 1757 1091 1334 1152 1829 1508 1860 1104 1127 1754 1527 1058 1977 1886 1971 1654 1397 1437 1338 1085 1294 1255 1720 1244 1828 1098 1972 1965 1592 1347 1609 1512 1255 1610 1987 1236 1573 1727 1755 1829 1020 1939 1958 1208 1714 1514 1329 1955 1727 1799 1198 1995 1760 1383 1715 1329 1464 1795 1204 1941 1516 1522 1407 1163 1122 1842 1478 1925 1903 1413 1136 1375 1337 1272 1973 1880 1839 1518 1242 1039 1597 1114 1400 1553 1329 1388 1761 1944 1016 1889 1488 1175 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566

แจ้งรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนบ้านปงสนุก ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ผู้ปกครองสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ใช้ในการติดต่อสื่อสารจากคุณครูประจำชั้นต่อไป ดูรายชื่อ คลิกลิ้ง https://drive.google.com/.../1yOx4iV-Vuo3zfSFHlclGt1Y...