1519 1026 1617 1009 1870 1429 1160 1346 1382 1728 1330 1546 1388 1895 1216 1334 1811 1563 1332 1128 1645 1288 1116 1911 1383 1141 1969 1845 1024 1628 1769 1526 1708 1688 1378 1950 1046 1118 1341 1431 1123 1367 1745 1428 1201 1215 1651 1914 1562 1561 1800 1167 1933 1785 1413 1457 1634 1513 1005 1067 1186 1037 1724 1875 1907 1998 1199 1540 1624 1331 1698 1403 1931 1012 1888 1807 1486 1961 1473 1012 1534 1677 1547 1049 1331 1225 1451 1300 1561 1943 1373 1302 1305 1078 1454 1234 1576 1669 1256 มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 - Banpongsanook School | https://www.pongsanook.ac.th

มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านปงสนุก นำโดยนายสุนธร ธรรมสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้
1.เด็กชายพงศ์หิรัญ กันทะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 
คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน
2.เด็กหญิงเขมินทรา โชคจิตติพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
คะแนนรวม 88 คะแนน
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปงสนุกขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
20230524025435.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025436(1).jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025436.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025437(1).jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025437.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025438.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025439.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th 20230524025440.jpg - มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนคนเก่งที่มีผลสอบ NT คะแนนสูงสุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 | https://www.pongsanook.ac.th