ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ประเมินความพร้อมโครงการห้องเร..

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ประเมินความพร้อมโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP: Mini English Program)

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

วันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล..

เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศ..

ประกาศผลการประเมินความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 2-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini E..

โรงเรียนบ้านปงสนุกขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ME..

โรงเรียนบ้านปงสนุกขยายเวลารับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (MEP) ไปจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่รับสมัครนักเรียน แบบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำหรับการสมั..

สถานที่รับสมัครนักเรียน แบบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง สำหรับการสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2-3 และประถ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก เปิดระบบรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (..

โรงเรียนบ้านปงสนุก เปิดระบบรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 2-..

รับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ระดับชั้นอนุบาล 2-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจ้งเปลี่ยนแปลงและขยายการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256..

แจ้งเปลี่ยนแปลงและขยายการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษ (MEP)

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนมาสมัครเรียนห้องเ..

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนมาสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ (หลักสูตร MEP)

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) ในวั..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On site) ในวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565