ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned)

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ภาคเรียนที่ 1/2564

การปรับระดับพื้นที่ควบคุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช..

การปรับระดับพื้นที่ควบคุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยินดีต้อนรับ นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรี..

ยินดีต้อนรับ นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สู่ครอบครัวรั้วแดง-ดำ ด้วยค..

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO..

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลำปาง

ประกาศปิด-เปิดเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

ประกาศปิด-เปิดเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก

พลิกโฉมใหม่ รูปแบบห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก หลังที่ ..

พลิกโฉมใหม่ รูปแบบห้องน้ำนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก หลังที่ 2 ที่จะได้ดำเนินการปรับปรุงใหม่ ตั้งอยู่..

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ได้รับรางวัลจากการคั..

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านปงสนุก ที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Pra..

เชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประส..

เชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูพี่เลี้ยง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม แ..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2564

เชิญติดตามรับชมรายการ >> ที่นี่ปงสนุก-Ep.3 ตอน "ปงสนุกสถานศึ..

เชิญติดตามรับชมรายการ >> ที่นี่ปงสนุก-Ep.3 ตอน "ปงสนุกสถานศึกษาน่าอยู่"

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2564 ครูภัทรวดี เวทธรรม ..

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2564 ครูภัทรวดี เวทธรรม และ ครูมยุรี คงแดง