ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร ได้รับรา..

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า เด็กชายณัฐดนัย รู้เพียร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันทางวิชาการ ระ..

ขอแสดงความยินดีกับนายสุธี สอนน้อย ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสต..

ขอแสดงความยินดีกับนายสุธี สอนน้อย ครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่..

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก การรับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเ..

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก การรับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน,และหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 256..

โรงเรียนบ้านปงสนุก แจ้งค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบ้านปงสนุก แจ้งค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566

แจ้งเรียนปรับพื้นฐาน และรายชื่อชั้นอนุบาลปีที่ 1 ,นักเรียนให..

แจ้งเรียนปรับพื้นฐาน และรายชื่อชั้นอนุบาลปีที่ 1 ,นักเรียนใหม่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีท..

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปี..

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคุณานนท์ ไวณุนาวิน ได้รับรางวัลรองช..

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคุณานนท์ ไวณุนาวิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 บ่าวน้อย-สาวน้อยปี๋ใหม..

สงกรานต์วิถีสุข ปงสนุกร่วมสืบสาน

สงกรานต์วิถีสุข ปงสนุกร่วมสืบสาน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติ O-Net คะแนน..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการสอบระดับชาติ O-Net คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเรียนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง..

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งที่รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แ..